Senegal - Residuos urbanos recolectados

465,00 (thousand tonnes) en 2005