Suecia - Residuos urbanos recolectados

4.551,00 (thousand tonnes) en 2017