Ocurrió un error. Detalles Ocultar
Usted tiene páginas sin guardar. Restablecer Cancelar

Italia - Share of households with Internet

75,4
(%)
en 2015

Fecha Valor Cambiar, %
2015 75,4 3,86 %
2014 72,6 5,37 %
2013 68,9 9,54 %
2012 62,9 2,11 %
2011 61,6 4,41 %
2010 59,0 25,80 %
2008 46,9 8,06 %
2007 43,4 27,65 %
2002 34,0